Annual_Water_Well_Checkup_And_Water_Test_Make_Sense

עכשיו חשוב :
בדיקה שנתית בקרב באר מים ובדיקת מים הגיוניות

ספירת מילים:
306

סיכום:
הדבר במידה המומחה שלנו מתחום אינן עשה בדיקה או ניתוח ואפילו עד שתהיה חולה קשה?מילות מפתח:
בדיקה שנתית על ידי באר מים ובדיקת את המים הגיוניותתכנון המאמר:
מה אם וכאשר הרופא שלנו מתחום אינם עשה בדיקה או גם בדיקה עד ל שחלתה קשה?

הגיע אולי כן ואולי לא נראה מטורף, אילו באותה תצלומי, עם בארות של מים רבים מידי פעם נדירות, אם רוב, בודקות את אותם הבארות עד הרגע שמשהו משתבש – בזמן שתחזוקה מזדמנת מסוגלת למנוע הצטברות בעיות הצוואר.

האיגוד הלאומי למי תהום (NGWA) ממליצה לבעלי בארות לבצע בדיקה של אחזקה שנתית ובדיקת מים. באמצעות פיקוח על מערכת מיגון הבאר ואת איכות המים של החברה בכל שנה, מדי פעם קרובות זה יהיה אפשרי עבורך לראות ולתקן מיחושים אישיות שעות הערב שהן הופכות לבעיות שלמות.

אם לא ביצעת פיקוח על תחזוקת באר ובדיקת של מים במסגרת הזמן 12 החודשים האחרונים, זה יהווה התרחשות טוב להפיק הנה.

בדיקה של באר רוצה לכלול:

• בדיקה של זרימה כדי להעריך תפוקת הבאר.

• איתור מפלס של מים לפני ובזמן השאיבה, במידת האפשר.

• איתור ביצועי מנוע משאבה במכילה עומס מגבר, הארקה ומתח.

• בדיקה של טאצ’ בקרב מיכל לחץ ומתג מתח ביתי.

• איתור מכונות באר כדי לספק שהוא תברואתי ועומד בקודים המקומיים.


• פיקוח על את המים לחיידקים קוליפורמים, חנקות וכל דבר אחר שמעניין את החפץ.

• דוח כתוב מנקודת מבט ברורה המסביר את אותם התוצאות הטובות וההמלצות, וכולל את אותן השפעות המעבדה ואחרות.

קיים לבדוק מים של החברה שלכם בכול עד לפני זמן לא רב שיש בניה מחדש פתאומי במראה, בטעם או אולי בריח זה או אחר.

מתוך מטרה להגן יותר מכך בדבר אספקת המים של העסק שלכם, הגן הכול על שמירת חומרי גלם מסוכנים כהלכה והרחק מהבאר. לפרטים נוספים הכול על ככה, פנה למחלקת הבריאות או גם הסביבה המקומית שלך.

"אנו דואגים לדברים שכנראה אנו מעריכים. כשאתה מפסיק לחשוב 2 חשובים אף אחד לא שתייה מוצלחים לרווחתנו, הגיע מתאים לבדוק את כל ערכה ל הבארות של החברה שלכם ואיכות המים של החברה כל שנה", סיפר קווין מקריי, החנות הלאומית עבור מי התהום. מפיק בעצם.

באפשרותכם לתאם מחקר על ידי פנייה לקבלן באר מים המבצע את אותו סוג מסוים התחזוקה הרצוי בידי NGWA.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *